Kokonaisvaltaista puunkaatopalvelua

Puunkaadon ammattilainenEnnakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavia puita. Ennakkoraivaus parantaa puunkorjuun tuottavuutta ja ehkäisee korjuuvaurioita.

Ennakkoraivaus on tarpeen erityisesti nuoressa kasvatusmetsässä, jossa taimikonhoito on ollut puutteellista tai jätetty kokonaan tekemättä. Vaativissa kohteissa koneellinen hakkuutyö edellyttää ennakkoraivausta. Ennakkoraivauksen ja varsinaisen korjuun välillä on hyvä olla vähintään vuosi aikaa, jotta raivattu puusto ehtii alkaa lahota. Ennakkoraivaus voidaan liittää puukauppasopimukseen tai maanomistaja voi suorittaa sen halutessaan itse.  Ota yhteyttä asiantuntijaan

Puh.045 1673278 

hyvinkaanmetsurit@gmail.com
Posti
Puhelu
Tietoja