Kokonaisvaltaista puunkaatopalvelua

Puunkaadon ammattilainenLannoittamalla saat noin 12% lisätuoton metsällesi

Lannoituksilla voidaan tuottaa enemmän käyttöpuuta, nopeuttaa puiden järeytymistä sekä aikaistaa puun korjuuta. Investoinnin takaisinmaksuaika on muihin metsänhoitotöihin verrattuna suhteellisen lyhyt, sillä kasvutuotto näkyy jo seuraavissa hakkuissa.

 

Kangasmaat

Kivennäismailla suurin ravinnepuutos on yleensä typen niukkuus ja boorin puutos on myös yleistä. Kuusikoissa typen lisäksi kannattaa käyttää myös fosforia ja hivenravinteita sisältävää lannoitetta ravinnetasapainon ylläpitämiseksi.

Kivennäismailla ravinnepitoisuuden selvittämiseksi neulasanalyysiä ei välttämättä tarvita, koska ravinnetarpeiden määrityksessä voidaan käyttää lannoituskokeisiin perustuvia yleisohjeita.

Ravinnetila kuntoon

Metsän terveyslannoitus on turvemaiden ravinnepuutokseen auttava toimenpide. Sille on mahdollista saada valtion myöntämää Kemera-tukea.

Parhaimpia kohteita ovat harvennetut turvemaat, joiden vesitalous on kunnossa. Terveyslannoitus voidaan tehdä myös ennen ojitusta ja vesitalouden kuntoon saattaminen hoidetaan lannoituksen jälkeen.

Turvemaat

Turvemaiden ravinnetalous poikkeaa kangasmetsistä ja ravinnepuutokset ovat hyvin yleisiä. Merkittävin kasvua rajoittava tekijä on yleensä boorin, kaliumin ja fosforin puutokset.


Turvemaiden lannoitusvaikutus on pitkäikäisempi kuin kangasmailla. Vuosittainen kasvun lisäys on pienempi, mutta vaikutusaika pitempi verrattuna kivennäismaihin.
Ota yhteyttä asiantuntijaan

Puh.045 1673278 

hyvinkaanmetsurit@gmail.comPosti
Puhelu
Tietoja