Kokonaisvaltaista puunkaatopalvelua

Puunkaadon ammattilainenJatkuva kasvatus tarjoaa mahdollisuuden parantaa metsäomaisuuden tuottoa ja vähentää metsänhoidon kustannuksia merkittävästi

Avohakkuiden sijasta tehdään jatkuvan kasvatuksen yläharvennuksia, ylispuiden poistoa ja suojuspuuhakkuita. Näin metsä tuottaa enemmän arvokasta tukkipuuta ja jäljelle jäävä metsä lisää arvoaan nopeasti. Metsä tuottaa tasaisemmin. Jatkuvassa kasvatuksessa metsätaloudessa metsä kehittyy yleensä erirakenteiseksi, mutta erirakenteisuus ei kuitenkaan ole menetelmän itsetarkoitus tai edellytys. 

Suunnitelmat metsän hoidosta aina asiakkaan tarpeiden ja metsän ominaisuuksien pohjalta. Jokaiselle metsäpalstalle haetaan tuottavin tapa kasvattaa metsää. Menetelmä valitaan tuottavuuden mukaan eikä tukeutumalla pelkästään aiemmin käytettyihin toimintatapoihin. Lähtökohtamme on, ettei ole vain yhtä oikeaa tapaa hoitaa metsää.
Ota yhteyttä asiantuntijaan

Puh.045 1673278 

hyvinkaanmetsurit@gmail.com

Posti
Puhelu
Tietoja